Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Ambulante thuisdetox: ervaringen van patiënten en naasten

 • 302 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Notes

 1. 1.

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie onderscheidt vier stadia van verslaving: a experimenteerfase, b sociaal of geïntegreerd gebruik, c overmatig en schadelijk gebruik, en d verslavingsfase (NVvP, 1998).

Literatuur

 1. Alwyn J., & Hodgson, P. (2004). The addition of a psychological intervention to a home detoxification programme.Alcohol and Alcoholism, 39,536–541.

 2. Bennie, C. (1998). A comparison of home detoxification and minimal intervention strategies for problem drinkers.Alcohol and Alcoholism, 33,157–163.

 3. Boeije, H. (2005).Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam: Boom.

 4. Callow, T., Donaldson, S., & Ruiter, M. de (2008). Effectivness of home detoxification: a clinical audit.Britisch Journal of Nursing, 17,692–695.

 5. Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (2002). WMO. De Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. Internet:www.ccmo-online.nl (15 september 2009).

 6. Cox, K. (2004).Evidence-based practice voor verpleegkundigen: methodiek en implementatie. Amsterdam: Lemma

 7. Dom, G., & Goossens, B. (2004). Ambulante ontwenning bij alcoholafhankelijkheid, literatuurstudie en pilotonderzoek.Tijdschrift voor Geneeskunde, 60,1619–1627.

 8. Fiellin, D.A. (2000). Outpatient managemnt of patients with alcohol problems.Annals of Internal Medicine, 133,815–827.

 9. Fleeman, N.D. (1997). Alcohol home detoxification: a literature review.Alcohol and Alcoholism, 32,649–656.

 10. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Meijer, R.F., Croes, E.A., Brunt, T., & Ketelaars A.P.M. (2011).Nationale Drug Monitor: jaarbericht 2010. Utrecht: Trimbos-instituut.

 11. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2009).Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Utrecht: Trimbosinstituut.

 12. Meerts, J. (2010).Detoxificatie van alcohol in de thuissituatie, een eerste indruk van een onbekend gebied. (Thesis master advanced nursing practice.) Interne publicatie, Hogeschool Zuyd.

 13. Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008).Nursing research: principles and methods. Philadelphia: Lippencott Williams & Wilkins.

 14. Scottisch Intercollegiate Guidelines Netwerk. (2003).The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care. Edinburgh: Scottisch Intercollegiate Guidelines Netwerk.

 15. Shand, F., Gates, J., Fawcett, J., & Mattick, R. (2003).Guidelines for the treatment of alcohol problems. Canbera: Commonwealth Department of Health and Ageing.

 16. Stockwell, T., Bolt, L., Milner, I., & Russell, G. (1991). Home detoxification from alcohol: its safety and efficacy in comparison with inpatient care.Alcohol and Alcoholism, 26,645–650.

 17. Wijdeveld, A.G.M. (1998).In gesprek over verslaving. Vleuten: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Download references

Author information

Additional information

verpleegkundig specialist

senior docent-onderzoeker

verslavingsarts

manager

senior onderzoeker

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Penders, M., Schoot, T., Bongaerts, M. et al. Ambulante thuisdetox: ervaringen van patiënten en naasten. VERSLAVING 8, 31–43 (2012). https://doi.org/10.1007/s12501-012-0016-1

Download citation