Advertisement

Verslaving

, Volume 7, Issue 4, pp 30–39 | Cite as

Geen dak boven je hoofd?

 • J. Tieberghien
 • T. Decorte
Over dakloze jongeren en middelengebruik in een lokale context
 • 666 Downloads

In 2009 ontwikkelde en testte het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) een Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD) voor het drugsbeleid in de stad Antwerpen (Tieberghien & Decorte, 2010). Met behulp van verschillende kwalitatieve methoden werden gegevens verzameld over onder andere de gebruikspatronen, de aanwezigheid van risicofactoren en de levensomstandigheden van spijbelaars, dakloze jongeren, hardekernjongeren en allochtone jongeren tot 25 jaar. Dit artikel spitst zich toe op dakloze jongeren. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen om gerichte maatregelen of interventies te ontwikkelen en beleidsprioriteiten bij te stellen.

Literatuur

 1. Algemene Rekenkamer (2004).Opvang zwerfjongeren 2004. Den Haag: OBT.Google Scholar
 2. Beijersbergen, M., Jansen, C., & Wolf, J. (2008).Zwerfjongeren in Utrecht. Omvang en profiel van de zwerfjongerenpopulatie. Nijmegen: UMC St Radboud.Google Scholar
 3. Bruin, D. de, Meijerman, C., Verbraeck, H., Braam, R., Leenders, F., & Wijngaart, G. van de (2003).Zwerven in de 21ste eeuw. Een exploratief onderzoek naar geestelijke gezondheidsproblematiek en overlast van dak- en thuislozen in Nederland. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek.Google Scholar
 4. Colon, H. M., Robles, R. R., & Sahai, H. (2002). The validity of drug use selfreports among hard core drug users in a household survey in Puerto Rico: comparison of survey responses of cocaine and heroin use with hair tests.Drug and Alcohol Dependence, 67, 269–279.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Currie, C. (2008).Inequalities in young people’s health: International report from the HBSC 2006/06 survey. (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5.) Kopenhagen: WHO Regional Office for Europe.Google Scholar
 6. Decorte, T., & Zaitch, D. (2009).Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.Google Scholar
 7. EMCDDA (2008).Drugs and vulnerable groups of young people, selected issue 2008. Lissabon: EMCDDA.Google Scholar
 8. Fountain, J., Howes, S., Marsden, J., Taylor, C., & Strang, J. (2003). Drug and alcohol use and the link with homelessness: results form a survey of homeless people in London.Addiction Research and Theory, 11, 245–256.CrossRefGoogle Scholar
 9. Haas, S., Busch, M., Horvath, I., Türscherl, E.,Weigl, M., &Wirl, C. (2008).Report on the drugsituation 2008.Wenen: Gesundheit Österreich GmbH.Google Scholar
 10. Harrison, L., & Hughes, A. (Eds.) (1997).The validity of self-reported drug use: Improving the accuracy of survey estimates. (National Institute on Drug Abuse research monograph No. 167.) Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse.Google Scholar
 11. Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., e.a. (2009).The 2007 ESPAD Report substance use among students in 35 European countries. Stockholm: Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs.Google Scholar
 12. Kinable, H. (2009).VAD-leerlingenbevraging 2007–2008: syntheserapport. Brussel: VAD.Google Scholar
 13. Kleemans, E.R., Korf, D.J., & Staring, R. (2008). Mensen van vlees en bloed, kwalitatief onderzoek in de criminologie.Tijdschrift voor Criminologie, 50, 323–336.Google Scholar
 14. Korf, D.J., Diemel, S., Riper, H. & Nabben, T. (1999).Het volgende station. Zwerfjongeren in Nederland. Amsterdam: Thela Thesis.Google Scholar
 15. Korf, D.J., Ginkel, P. van, &Wouters, M. (2004).Je ziet het ze niet aan. Zwerfjongeren in Flevoland. Amsterdam: Rozenberg.Google Scholar
 16. Ledgerwood, D.M., Goldberger, B.A., Risk, N.K., Lewis, C.E., & Price, R.K. (2008). Comparison between self-report and hair analysis of illicit drug use in a community sample of middle-aged men.Addictive Behaviors, 33, 1131–1139.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. McNeill, P., & Chapman, S. (2005).Research methods (3rd ed.). Londen: Routledge. Moore, D. (2002). Opening up the cul-de-sac of youth drug studies: A contribution to the construction of some alternative truths.Contemporary Drug Problems, 29, 13–63.Google Scholar
 18. Murphy, A., Weigel, M., & Poon, C. (2001).No place to call home: A profile of street youth in British Columbia. Bumaby: McCreary Centre Society.Google Scholar
 19. Pauwels, L., & Vermeulen, G. (Eds.). (2010).Update in de criminologie V: actualia strafrecht en criminologie. Antwerpen: Maklu.Google Scholar
 20. Stad Antwerpen (2009).Lokaal drugbeleidsplan 2009–2012. Stad Antwerpen.Google Scholar
 21. Tieberghien, J., & Decorte, T. (2008).Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor: lokale drugscène in beeld. Leuven: Acco.Google Scholar
 22. Tieberghien, J., & Decorte, T. (2010).Jongeren en middelengebruik in een lokale context. Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD). Leuven: Acco.Google Scholar
 23. Van Hal, G., Rosiers, J., Bernaert, I., & Hoeck, S. (2007).In hogere sferen? Een onderzoek naar het middelengebruik bij Antwerpse studenten. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.Google Scholar
 24. Wester, F. (1987).Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 25. Wolf, J., Altena, A., Christians, M., & Beijersbergen, M. (2010).Onderzoek naar dakloze jongeren in centrumregio Zwolle. Nijmegen: UMC St Radboud.Google Scholar
 26. World Health Organisation (2000).Working with street children: A training package on substance use, sexual and reproductive health including HIV/AIDS. Module 1: A profile of street children. Genève: WHO.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • J. Tieberghien
  • 1
 • T. Decorte
  • 2
 1. 1.Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek te GentGentBelgium
 2. 2.Instituut voor Sociaal DrugsonderzoekUniversiteit GentGentBelgium

Personalised recommendations