Advertisement

Een nieuwe opleiding tot verzekeringsarts

  • André WeelEmail author
congresverslag
  • 12 Downloads

Vier jaar geleden gingen ze van start, de eerste aios verzekeringsgeneeskunde bij de SGBO Nijmegen. En nu zwaaien ze af, 8 aios van groep 1. Niels de Ruiter, Kevin de Decker, Marleen Lammers, Tom Luijters, Jan Paul den Ottolander, Bianca Roze, Shidan de Vries en Amy Wiersma. Dat werd op 26 november gevierd met een symposium. Op een wel heel bijzondere plek: de Honig Toren, op het terrein van de voormalige Nijmeegse soep- en vermicellifabriek, waar nu Honig Events - het woord zegt het al - een nieuwe bestemming geeft aan dit industriële complex. In het schaarse, veelal gekleurde licht van het interieur van de Honig Toren heb je weinig moeite om je voor te stellen dat hier vooral in het weekend grote party's en feesten plaatsvinden. Ook nu is het feest, want afstuderen als verzekeringsarts, dat doe je maar één keer, en dan nog wel in Nijmegen!

Joost van der Gulden, hoofd SGBO, gaat in op wat er allemaal komt kijken bij het optuigen van een nieuwe opleiding. 'Er is een hele vestiging...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations