Advertisement

Economische crisis, gezondheid en werkomstandigheden in Venezuela

  • André WeelEmail author
referaat
  • 6 Downloads

De economische crisis in Venezuela, buurland van het Koninkrijk der Nederlanden, is niet van vandaag of gisteren. Sinds de machtsovername door de Verenigde Socialistische Partij in 1999 is het economisch langzaam maar zeker bergafwaarts gegaan. De sterke daling van de olieprijzen sinds 2014 heeft dit proces versneld. De kosten van de import zijn nog sterker gestegen dan voorheen, en de olie-inkomsten zijn dramatisch gedaald. De overheid krijgt maar geen grip op de torenhoge inflatie. Deze bedraagt nu meer dan 1 miljoen procent op jaarbasis. Sinds januari 2016 geldt de economische noodtoestand. President Maduro verlengt deze keer op keer, steeds voor een periode van 60 dagen.

De auteurs geven in hun artikel een uitgebreide analyse van de economische neergang. Het is een verbijsterend verhaal van een land dat nog altijd over een kwart van 's werelds oliereserves beschikt. In de periode 2006-2014, onder Chávez, heeft de overheid de particuliere sector drastisch aan banden gelegd. Veel...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations