Advertisement

Asbest

  • Wim Otto
hoofdredactioneel

Samenvatting

Precies 50 jaar geleden, op 23 februari 1969, promoveerde Jan Stumphius in Amsterdam op zijn baanbrekende onderzoek Asbest in een bedrijfsbevolking. En het is ruim 25 jaar geleden dat in Nederland het asbestverbod van kracht werd. Zo lang heeft het dus nog geduurd – bijna 25 jaar – voordat beschikbare kennis resulteerde in adequate regelgeving.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  • Wim Otto
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations