Advertisement

‘De overheid heeft een zorgplicht en moet die ook nakomen’

 • Rolf Blijleven
 • André Weel
interview

Samenvatting

Advocaat en voormalig lid van de Eerste Kamer Bob Ruers (1947) heeft een groot deel van zijn loopbaan gewerkt voor asbestslachtoffers. In 2012 verscheen van zijn hand een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken in Nederland: het proefschrift Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering.1 TBV sprak met hem.

Noten

 1. 1.
  Ruers RF. (2012, 15 maart). Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2012. http://hdl.handle.net/1765/31855.
 2. 2.
  Adams P. De langste adem (2004). De langste adem is niet lang genoeg (2018). Beide titels uitgegeven in opdracht van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.Google Scholar
 3. 3.
  Arrest Hoge Raad 6 april 1990 inzake Janssen/Nefabas, NJ 1990, 573.Google Scholar
 4. 4.
  Stumphius’ promotor was prof. dr. R.L. Zielhuis, destijds hoogleraar gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 5. 5.
  Wetsvoorstel Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden. 1999, 26 824.Google Scholar
 6. 6.
  Besluit van 1 april 1977 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Silicosewet (Asbestbesluit). Staatsblad 1977, 269.Google Scholar
 7. 7.
  Burdorf A, Looman CWN. Sterfte aan maligne mesothelioom in Nederland, huidige trends en toekomstige verwachting. Rotterdam: Erasmus MC, 2018.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Rolf Blijleven
  • 1
 • André Weel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations