Advertisement

Een goed gedocumenteerde aanklacht tegen de asbestindustrie

  • André Weel
boekbespreking

Samenvatting

Iedere vijf minuten sterft er iemand aan een asbestgerelateerde ziekte. Met deze zin opent Maria Roselli, onderzoeksjournalist, haar boek over het asbestdrama.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  • André Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations