Advertisement

Asbestziektes en -sterftes in Nederland

Van 2016 tot 2035 sterven nog ruim 9000 mensen aan mesothelioom
 • Gert van der Laan
 • Lex Burdorf
onderzoek

Samenvatting

Voor de periode 2019-2035 worden nog ongeveer 8000 sterfgevallen door mesothelioom bij mannen verwacht en ten minste hetzelfde aantal door asbestgerelateerde longkanker. Stumphius voorzag een groot volksgezondheidsprobleem door asbest, maar dat de gezondheids-schade door asbest zo’n grote omvang zou krijgen werd 50 jaar geleden niet verwacht. In dit artikel presenteren we een overzicht van asbestgerelateerde aandoeningen met cijfermateriaal en trends.

Keywords

Toxiciteit Criteria Silent killer Voorspelling 

Literatuur

 1. 1.
  McCormack V, Peto J, Byrnes G et al. Estimating the asbestos-related lung cancer burden from mesothelioma mortality. Br J Cancer. 2012;106:575-84.Google Scholar
 2. 2.
  Burdorf A, Dahhan M, Swuste P. Occupational characteristics of cases with asbestos-related diseases in The Netherlands. Ann Occup Hyg 2003;47:485-92.Google Scholar
 3. 3.
  Swuste P, Dahhan M, Burdorf A. Linking expert judgement and trends in occupational exposure into a job- exposure matrix for historical exposure to asbestos in The Netherlands. Ann. Occup. Hyg. 52 397-403, 2008.Google Scholar
 4. 4.
  Sinninghe Damsté HEJ, Siesling S, Burdorf A. Milieublootstelling aan asbest in de regio Goor vastgesteld als oorzaak van maligne pleuramesothelioom bij vrouwen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2453-9.Google Scholar
 5. 5.
  Eysink PED, Hulshof TA, Poos MJJC. Gezondheidseffecten van asbest. Huidige en toekomstige omvang in Nederland. RIVM Rapport 2017.Google Scholar
 6. 6.
  IARC. Asbestos (crysothile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite) Arsenic, metals, fibres and dust. Vol 100C A review of human carcinogens. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Lyon, France International Agency for Research on Cancer; 2012:219-309.Google Scholar
 7. 7.
  Rake C, Gilham C, Hatch J, Darnton A, Hodgson J, Peto J. Occupational, domestic and environmental mesothelioma risks in the British population: a case-control study. Br J Cancer 2009;100:1175-83.Google Scholar
 8. 8.
  Burdorf A, Looman CWN. Sterfte aan maligne mesothelioom in Nederland: huidige trends en toekomstige verwachting. Rapport Instituut Asbestslachtoffers, Den Haag 2018.Google Scholar
 9. 9.
  Segura O, Burdorf A, Looman C. Update of predictions of mortality from pleural mesothelioma in the Netherlands. Occup Environ Med 2003;60:50-5.Google Scholar
 10. 10.
  Järvholm B., Burdorf A. Emerging evidence that the ban on asbestos use is reducing the occurrence of pleural mesothelioma in Sweden. Scand J Public Health, 2015;43:875-81.Google Scholar
 11. 11.
  Burdorf, A, Järvholm, B, Englund, A. Explaining differences in incidence rates of pleural mesothelioma between Sweden and the Netherlands. Int J Cancer 2005;113:298–301.Google Scholar
 12. 12.
  Lenters V, Vermeulen R, Dogger S, Stayner L, Portengen L, Portengen L, Burdorf A, Heederik D. A meta-analysis of asbestos and lung cancer: is better quality exposure assessment associated with steeper slopes of the exposure-response relationships. Environ Health Perspect. 2011;119:1547–1555.Google Scholar
 13. 13.
  Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: longkanker. Den Haag: Gezondheidsraad; 2005.Google Scholar
 14. 14.
  Wolff H, Vehmas T, Oksa P et al. Asbestos, asbestosis and cancer, the Helsinki criteria for diagnosis and attribution 2014. Consensus report Scand J Work Environ Health 2015; 41:5-15.Google Scholar
 15. 15.
  Laan G van der. Compensatie voor asbestgerelateerde longkanker? Rapport Instituut Asbestslachtoffers, Den Haag 2015.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Gert van der Laan
  • 1
 • Lex Burdorf
  • 2
 1. 1.Foundation Learning and Developing Occupational Health, HilversumInternational Centre for Rural Health, Universiteit van MilaanItaliëNederland
 2. 2.Afdeling Maatschappelijke GezondheidszorgErasmus Medisch CentrumRotterdamNederland

Personalised recommendations