Advertisement

Rol en positie bedrijfsarts: tijd voor verandering, het roer moet om!

 • Hans Burggraaff
 • Adriaan Wiersma
zeepkist
 • 21 Downloads

Samenvatting

Arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden in Nederland staat onder druk om vier redenen:

 1. 1.

  Een groot aantal bedrijfsartsen gaat met pensioen of stopt om een andere reden en de nieuwe aanwas is zeer beperkt.

   

Referenties

 1. 1.
  Sociaal Economische Raad (SER). Betere zorg voor werkenden, een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. September 2014.Google Scholar
 2. 2.
  Waterman YRK. De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een rechtsvergelijkend onderzoek. Academisch Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Hans Burggraaff
  • 1
 • Adriaan Wiersma
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations