Advertisement

Verslaving en werk

 • Thomas de Lange
 • Louis Dukker
 • Tess van Eijk
congresverslag
 • 13 Downloads

Samenvatting

Huisartsen, psychiaters, anesthesiologen en SEH-artsen hebben een meer dan gemiddeld risico op een verslaving, voornamelijk aan alcohol en/of opioïden. Psychiater Hans Rode van ABS-artsen ging hier dieper op in. Ingrijpen door collega’s is niet alleen voor de verslaafde arts zelf van belang maar ook voor de patiëntveiligheid.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Thomas de Lange
  • 1
 • Louis Dukker
  • 1
 • Tess van Eijk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations