Advertisement

Jeanette Hemke: ‘De participatiemaatschappij kan niet zonder bedrijfsarts in de eerstelijn. Maar het is een aanvulling op, geen vervanging van de bedrijfsarts op het werk’

 • Rolf Blijleven
 • André Weel
 • Richard van der Voort
Interview
 • 46 Downloads

Samenvatting

De roep om meer aandacht voor arbeid in de eerstelijnsgezondheidszorg klinkt al meer dan tien jaar, maar nog altijd is het zeldzaam dat huisarts en bedrijfsarts als vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Een positieve uitzondering hierop is Gezondheidscentrum Wantveld in Noordwijk. Bedrijfsarts Jeanette Hemke (1958) werkt er één dagdeel in de week als lid van het medisch team. TBV sprak met haar en met twee teamleden, huisarts Ivalda Booij en praktijkondersteunerhuisartsen voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) Emmy Blaakman, over hun ervaringen en over hun toekomstvisie. Idealisme en realisme kunnen goed samengaan, zo blijkt.

Liieratuur

 1. 1.
  Nauta AP, Weel ANH. Evaluatie van de pilots ‘De bedrijfsarts als extra voorziening in de georganiseerde eerste lijn’. Eindrapportage. Utrecht: Kwaliteitsbureau NVAB, 2007.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV) 2015

Authors and Affiliations

 • Rolf Blijleven
  • 1
 • André Weel
  • 1
 • Richard van der Voort
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations