Advertisement

De moraal van vitaal en bevlogen

 • K. Horstman
OPINIE
 • 210 Downloads

ALLE WERKNEMERS AT RISK

Fietsen naar het werk, lunchwandelen, fitness in de bedrijfskelder, health checks, de gezonde kantine, collectieve inschrijving voor de marathon – op veel manieren wordt gewerkt aan de ‘gezonde werknemer’.1,2 Niet dat werknemers tegenwoordig veel ziek zijn – integendeel – het ziekteverzuim in Nederland heeft een historisch laag niveau. Maar zoals Abram de Swaan 30 jaar geleden al schreef in Het Medisch Regiem, wie niet ziek is, geldt tegenwoordig als nog-niet-ziek.3Alle werknemers zijn met andere woorden een risico. Ook in een bedrijf met een laag ziekteverzuim kan met behulp van de Vitaliteit Organisatie Scan het vitaliteitrisico groot bevonden worden. Zeker nu steeds meer een beroep wordt gedaan op het vermogen van werknemers om complexe taken te vervullen en om te balanceren tussen assertiviteit en beschaving in de onderhandelingshuishouding die de hedendaagse arbeidsorganisatie kenmerkt, is het risico dat gezonde werknemers inboeten aan geestelijke...

GEZONDHEIDSGEDRAG GEZONDHEIDSBEVORDERING WERKPLEK LEEFSTIJL 

LITERATUUR

 1. 1.
  Meershoek A, Bartholomee Y, Horstman K. Vitaal en bevlogen. Een nieuwe markt voor gezondheidsbevordering op de werkplek. Beleid en Maatschappij, themanummer: Staat, markt en samenleving, 2010, in druk.Google Scholar
 2. 2.
  Meershoek A. Bartholomee Y, Aarden E, et al. Vitaal en bevlogen. Vermarkting van gezondheid van werknemers. Den Haag: WRR, 2010 (Voorstudie WRR advies Markt, Staat en Samenleving).Google Scholar
 3. 3.
  Swaan A de. De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971–1981. Amsterdam: Meulenhoff, 1982.Google Scholar
 4. 4.
  Lupton D. The imperative of health. Public health and the regulated body. Londen: Sage, 1995.Google Scholar
 5. 5.
  Horstman K. Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen. Filosofie van de publieke gezondheidszorg in de 21e eeuw (oratie). Maastricht, 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Nussbaum M. The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.Google Scholar
 7. 7.
  Nussbaum M. Wat liefde weet. Emoties en moreel oordelen. Amsterdam: Boom, 1998.Google Scholar
 8. 8.
  Horstman K, Houtepen R. Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart- en vaatziekten. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • K. Horstman
  • 1
 1. 1.Department Health, Ethics and Society, Faculty of Health, Medicine and Life SciencesMaastricht UniversityMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations