De moraal van vitaal en bevlogen

 • K. Horstman
OPINIE
 • 174 Downloads
GEZONDHEIDSGEDRAG GEZONDHEIDSBEVORDERING WERKPLEK LEEFSTIJL 

LITERATUUR

 1. 1.
  Meershoek A, Bartholomee Y, Horstman K. Vitaal en bevlogen. Een nieuwe markt voor gezondheidsbevordering op de werkplek. Beleid en Maatschappij, themanummer: Staat, markt en samenleving, 2010, in druk.Google Scholar
 2. 2.
  Meershoek A. Bartholomee Y, Aarden E, et al. Vitaal en bevlogen. Vermarkting van gezondheid van werknemers. Den Haag: WRR, 2010 (Voorstudie WRR advies Markt, Staat en Samenleving).Google Scholar
 3. 3.
  Swaan A de. De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971–1981. Amsterdam: Meulenhoff, 1982.Google Scholar
 4. 4.
  Lupton D. The imperative of health. Public health and the regulated body. Londen: Sage, 1995.Google Scholar
 5. 5.
  Horstman K. Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen. Filosofie van de publieke gezondheidszorg in de 21e eeuw (oratie). Maastricht, 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Nussbaum M. The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.Google Scholar
 7. 7.
  Nussbaum M. Wat liefde weet. Emoties en moreel oordelen. Amsterdam: Boom, 1998.Google Scholar
 8. 8.
  Horstman K, Houtepen R. Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart- en vaatziekten. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • K. Horstman
  • 1
 1. 1.Department Health, Ethics and Society, Faculty of Health, Medicine and Life SciencesMaastricht UniversityMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations