Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 9, pp 46–48 | Cite as

‘Een oplossing met gesloten beurzen geeft minder stress dan een tuchtzaak’

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk
  • 5 Downloads

Samenvatting

Tandarts Hans Croes houdt van knutselen – en dus van zijn vak – maar hij vindt het wel belangrijk om er ook dingen naast te doen. Bestuurstaken bijvoorbeeld, aan een spoorbaan knutselen, een auto bouwen, maar ook het Tuchtcollege. Een functie die hem ook heeft geholpen in zijn eigen werk, zegt hij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations