Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 9, pp 39–39 | Cite as

X-puzzel #27

  • Frédérique San Giorgi
  • Reinier Hoogeveen
X-puzzel

Samenvatting

Op afbeelding 1 ziet u de klinische situatie van regio 35 36 37 bij een 69-jarige dame. Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat van de kies linksonder een stuk is afgebroken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  1. 1.Sectie Orale Radiologie ACTA AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations