Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 9, pp 34–34 | Cite as

Drinkwaterfluoridering?

  • René Gruythuysen
Column
  • 3 Downloads

Samenvatting

In 2015 publiceerden wij een artikel over verwaarlozing van mondgezondheid bij jonge kinderen in hetNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).Onder de titel ‘Echte preventie’ leidde dat tot een redactioneel artikel door hoogleraar klinische epidemiologie Yolanda van der Graaf. Zij schreef: ‘Gruythuysen et al. vragen in hun bijdrage deze week aandacht voor verwaarloosde gebitten van jonge kinderen (A8071). Zij verzoeken jeugdartsen hierbij ook wat verder te kijken dan alleen dat gebit en na te gaan of dat slechte gebit niet een signaal is van verwaarlozing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • René Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations