Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 9, pp 22–26 | Cite as

“YOU CAN ONLY SEE IT WHEN YOU’RE THERE” (JOHN KOIS)

Een vragenlijst in de algemene praktijk?

  • Naomi Doelen
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

De tandarts heeft eigenlijk een unieke positie. Patiënten komen tweemaal per jaar voor controle, omdat dit ooit door de verzekering verplicht werd gesteld. Bij welke beroepsgroep zie je dat nog meer? Als wij dan vragen: ‘Heeft u klachten over uw tanden of kiezen?’, geeft zo’n 80% als antwoord: ‘Nee, nergens last van, gaat allemaal goed.’ Maar hoe weet je dat mensen daadwerkelijk geen klachten hebben? Zoals de legendarische tandarts Pete Dawson zo prachtig beschrijft: ‘Bijna alle hoofdpijnklachten komen uit het mondgebied voort. Maar komen patiënten met die klachten ook bij jou?’ Wij hebben een poortwachtersfunctie en hebben de mogelijkheid op zoek te gaan naar signalen voordat die zich tot symptomen kunnen ontwikkelen. In dit artikel wil ik met behulp van de vragenlijst van John Kois (zie afbeelding1) toelichten waarom het gebruik van de vragenlijst een meerwaarde heeft voor de praktijk.
Afb. 1

De complete vragenlijst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Naomi Doelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations