Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 9, pp 15–15 | Cite as

‘Microsurgical Endodontics’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 7 Downloads

Samenvatting

Hoe in de apex te prepareren en droog te leggen voor de retrograde apicale vulling bij endodontische chirurgie? En welk incisie-ontwerp hierbij te kiezen en hoe de botpreparatie te maken? Antwoorden hierop zijn te vinden zijn in het prachtige boek Microsurgical Endodontics van de Franse auteurs Khayat en Jouanny, zojuist vertaald in het Engels door Quintessence Publishing. Na bestudering blijkt dit werkelijk een prachtig naslagwerk op het gebied van dentoalveolaire chirurgie in het algemeen en endodontische chirurgie in het bijzonder. In twaalf makkelijk te lezen en goed geschreven en geïllustreerde hoofstukken worden niet alleen de indicatie, de wijze van behandelen en het apicaal restaureren van endodontische chirurgie behandeld, maar ook de algemene chirurgie. En daarbij de contra-indicaties vanuit de algemene gezondheid van de patiënt, met een recente hartaanval of CVA als absolute contra-indicatie voor chirurgie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations