Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 50–51 | Cite as

Planten met ‘tanden’

  • Frank Heynick
Heynick’s hoek

Samenvatting

Heel lang geleden ontstonden tanden bij een oervis. Deze tanden evolueerden verder onder diens nakomelingen – (meestal) gewervelde diersoorten die in het water op land leefden. Hebben ook andere diersoorten tanden? En planten dan?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations