Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 42–46 | Cite as

Mondzorg en autisme (deel 1)

  • Henk Algra
  • Jan Elhorst
Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Voor kinderen met autisme is de wereld vaak chaotisch. Dat geldt des te meer voor de onbekende en daardoor bedreigende situatie van de behandelkamer. Hoe kan een behandelaar het vertrouwen van de patiënt winnen en behouden? Hoe ontstaat er meer duidelijkheid en voorspelbaarheid in de praktijk voor de kinderen/adolescenten met autisme? In deze eerste bijdrage gaan we vooral in op theoretische verklaringen van autisme en wat de consequenties daarvan voor de praktijk zijn. Hierin worden handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat kinderen/adolescenten zich veilig voelen in je behandelstoel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Henk Algra
    • 1
  • Jan Elhorst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations