Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 33–39 | Cite as

Het recept voor een 100% kleurmatch

  • Maarten de Beer
  • Marat Awdaljan
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Een van de moeilijkste uitdagingen voor een tandarts en tandtechnicus is een kroon of facing maken op één centrale incisief en deze perfect overeen te laten komen met de rest van de dentitie. Om een goede match te krijgen tussen twee incisieven hebben we met veel factoren te maken. Allereerst natuurlijk de vorm en de kleur van het element. Daarnaast echter ook vele anatomische karakteristieken, zoals breuklijntjes, witte vlekken of glazuurdefecten. Als het middels de traditionele kleurbepaling al mogelijk is om de goede kleur te bepalen, moet deze vervolgens nog feilloos gecommuniceerd worden naar de tandtechnicus. Een bijna onmogelijke opgave. In dit artikel presenteren we aan de hand van een casus hoe een goede kleurbepaling objectief verkregen kan worden en hoe die vervolgens vertaald kan worden naar een recept voor de tandtechnicus waarmee een voor 100% voorspelbaar resultaat met porselein verkregen gaat worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Maarten de Beer
    • 1
  • Marat Awdaljan
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations