Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 26–26 | Cite as

X-puzzel #24

  • Reinier Hoogeveen
  • Frédérique San Giorgi
X-puzzel

Samenvatting

De puzzel in dit nummer van TP heeft de endodontisch behandelde 26 van een 48-jarige man als onderwerp. De medische anamnese is irrelevant. Er is percussiegevoeligheid 26 en vage, in hevigheid wisselende pijnklachten in de regio van de 26.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  1. 1.Sectie Orale Radiologie ACTA AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations