Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 16–17 | Cite as

Dahlen van molaren

  • Bas Loomans
Article

Samenvatting

Toepassing van het Dahleffect. Het intruderen van gebitselementen door lokaal over te belasten wordt vooral toegepast in het front als door lokale slijtage dento-alveolaire compensatie is opgetreden. Case reports hebben aangetoond dat het ook toegepast kan worden om molaren te intruderen.

References

  1. 1.
    Poyser NJ, Porter RWJ, Briggs PFA, Chana HS and Kelleher MGD. The Dahl Concept: past, present and future. Brit Dent J 2005; 198: 669–676Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bas Loomans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations