Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 6, pp 8–15 | Cite as

Compodontics

  • Guus van den Bosch
Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

De moderne orthodontie heeft anno 2019 voor bijna alle orthodontische afwijkingen een behandeloptie. De behandelingen gebeuren via vastgelegde protocollen die meestal tot een stabiel eindresultaat leiden. Toch komen er in de praktijk af en toe situaties voor waar de bestaande protocollen weliswaar tot een tevredenstellend eindresultaat leiden, maar deze behandeling zo ingrijpend en complex is dat patiënten het middel soms erger vinden dan de kwaal. In dit artikel bespreken we een aantal casussen waarbij we door middel van composiettechnieken de beperkingen die de orthodontie soms heeft, kunnen aanvullen of zelfs vervangen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Guus van den Bosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations