Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 56–56 | Cite as

Superbugs

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets

Samenvatting

In de vorige editie van TandartsPraktijk heeft u het artikel Antibiotic Stewardship strijdt tegen superbugs kunnen lezen. Maak nu de bijbehorende TP Kennistoets op www.tandartspraktijk.nl/kennistoets

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations