Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 51–54 | Cite as

Hoofdpijn en TMD

  • Robert Pogosian
Article

Samenvatting

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende aandoeningen die in de huisartsenpraktijk wordt beschreven. Talrijke studies hebben aangetoond dat primaire hoofdpijn en temporomandibulaire dysfunctie (TMD) comorbide aandoeningen zijn. Spanningshoofdpijn en TMD hebben overlappende comorbiditeiten, zoals spierpijn. Daarnaast heeft bijna ieder persoon met migraine minstens één symptoom van TMD. Bovendien kan TMD een risicofactor zijn voor het frequenter vóórkomen en chronisch worden van migraine.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Robert Pogosian
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations