Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 40–46 | Cite as

Lang gewacht, toch gekregen

 • Loïs de Ruijter-van Diermen
 • Hans van Pelt
Article

Samenvatting

In de tandheelkunde worden we opgeschrikt door de snelheid van technologische ontwikkelingen en innovaties. Soms merken we ook dat de patiënt ervanuit gaat dat een tandheelkundige wens snel vervuld kan worden. De zorgvraag van de patiënt is echter nogal eens complexer dan de patiënt zelf kan overzien. Om dan als behandelaar ‘nee, nog niet’ te verkopen kan lastig zijn, en in zo’n geval is het beter om terug te vallen op ‘slow dentistry’. Het concept hierachter heeft niets met langzaam werken te maken, integendeel. Het vraagt om een helder zorgplan en een heldere zorgrichting op een ambitieuze zorgvraag. Hiervoor moet een doelbewuste en een heldere koers worden bevaren. Daarnaast worden limieten vastgesteld voordat bepaalde behandelingen uitgevoerd worden.1 In dit artikel wordt een casus belicht waarin duidelijk wordt wat er allemaal kan, mits de mond gezond is en de patiënt geduld heeft.

Referentie

 1. 1.
  Roig P. Slow dentistry: the time has come. J Oral Res 2017; 6: 82-83.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Loïs de Ruijter-van Diermen
  • 1
 • Hans van Pelt
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations