Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 32–33 | Cite as

Opake botafwijkingen

  • Isaäc van der Waal
Article

Samenvatting

In deze bijdrage ga ik in op enkele plaatselijke en diffuse opake veranderingen zoals die op een röntgenfoto van onder- of bovenkaak kunnen worden aangetroffen. Meestal betreft het toevalsbevindingen, zijn er geen klachten en worden bij intra- en extraoraal onderzoek geen bijzonderheden aangetroffen. Hoe dan te handelen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations