Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 23–26 | Cite as

Hand made

  • Rutger Sprengers
Article

Samenvatting

Tandheelkunde en tandtechniek staan meer en meer in het teken van digitalisering. Digitale afdrukken, ‘digital smile design’ en een digitaal productieproces.

Tandheelkunde blijft ondanks dit alles toch echt vooral een ambachtelijk vak waarin driedimensionaal inzicht voorwaarde is voor een goed behandelresultaat. Onderstaande casus laat dat zien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Rutger Sprengers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations