Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 16–21 | Cite as

De ene open beet is de andere niet

  • Erik Reukers
Article

Samenvatting

Een 12-jarige meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een frontale open beet heeft. In het verleden heeft zij intensief geduimd, momenteel duimt zij af en toe nog om de slaap te kunnen vatten. De wisseling is voltooid. Zij vindt haar gebit niet echt mooi vanwege haar omgekeerde lachlijn.

Een 21-jarige man komt ook met een frontale open beet. Hij heeft in zijn puberteit al eens een beugel gehad bij zijn tandarts. Momenteel stoort hij zich aan de frontale open beet in combinatie met de omgekeerde overbeet. Zowel de esthetiek als de functie zijn een bron van zijn klachten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Erik Reukers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations