Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 4–7 | Cite as

Tp-Congres 2018: Gebitsslijtage

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws

Samenvatting

Het TP-congres 2018, dat afgelopen november in Amersfoort plaatsvond, stond volledig in het teken van gebitsslijtage. (Dit naar aanleiding van de onlangs bij BSL verschenenAtlas Gebitsslijtage).Nationale en internationale sprekers schonken uitgebreid aandacht aan zowel de etiologie, de verschillende behandelingen en mogelijke vergoedingen vanuit de zorgverzekering. Deze aspecten werden vakkundig aaneengekoppeld door dagvoorzitter Cees Kreulen, die zelf betrokken is bij hetRadboud Tooth Wear Project.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations