Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 41–43 | Cite as

Ernstige hypodontie en implantologie

  • Bohn Stafleu van Loghum
De promotie
  • 9 Downloads

Samenvatting

Hypodontie is het congenitaal ontbreken (agenesie) van een of meer gebitselementen. Bij patiënten met ernstige hypodontie is het in veel gevallen wenselijk om (een aantal van) de ontbrekende gebitselementen aan te vullen door middel van een tandheelkundige prothetische voorziening. Er bestaan verschillende mogelijkheden, zoals uitneembare protethiek, conventioneel brugwerk en implantaatgedragen kroon- en brugwerk. Marieke Filius heeft aan de Rijksuniversiteit van Groningen onderzoek verricht en onder andere gekeken naar de langetermijnresultaten (implantaatoverleving, suprastructuuroverleving, conditie van de peri-implantaire weefsels, kwaliteit van leven) van behandeling met implantaatgedragen kroon- en brugwerk bij patiënten met ernstige hypodontie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations