Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 32–36 | Cite as

Ergonomie vanuit een dansersperspectief

  • Mariana Bošnjak
Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

De meesten zullen het met mij eens zijn dat dansers een goede houding hebben. De training van dansers is dusdanig samengesteld dat er een balans in belasting is in het lichaam, waardoor een goede lichaamshouding aannemen moeiteloos gaat. Ondanks dat het voor de meesten van ons zwaar en wellicht vermoeiend aanvoelt, is het hebben van een goede lichaamshouding compleet natuurlijk.

Dat is goed te zien bij jonge kinderen, die met een kaarsrechte rug zitten te spelen. Hoe is het mogelijk dat we deze natuurlijke houding in de loop van ons leven zijn kwijtgeraakt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Mariana Bošnjak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations