Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 27–31 | Cite as

Huiselijk geweld: ouderenmishandeling

  • Dien Gambon
Article
  • 14 Downloads

Samenvatting

Een filmpje op de tv van een oudere waarbij een deur hard dichtslaat en de man verdrietig achterblijft, een kapotte modelboot op de grond. Het houdt niet op, althans: niet vanzelf … Sinds 2013 is iedere beroepsgroep verplicht een meldcode te gebruiken bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld/ ouderenmishandeling. Dit artikel geeft u inzicht in de signalen bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling en het gebruik van het stappenplan van de meldcode van de KNMT. Casuïstiek zet u daarbij aan het denken: een ongelukje, huiselijk geweld of ouderenmishandeling?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Dien Gambon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations