Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 15–15 | Cite as

Omkatten

  • Arthur van Winsen
Column
  • 15 Downloads

Samenvatting

De zorg wordt in de neoliberale samenleving steeds meer gestructureerd volgens de normen van het bedrijfsleven. Dat betekent dat de vakman niet zomaar naar eigen goeddunken zijn werk kan inrichten. De productie moet gestandaardiseerd en geprotocolliseerd tot stand komen. Het bedrijfsmodel als totem.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Arthur van Winsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations