Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 59–60 | Cite as

TP Kennistoets augustus 2018

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennis-toets
  • 23 Downloads

Samenvatting

Van ieder nummer van TP verschijnt een kennistoets gebaseerd op artikelen uit dat nummer. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en de toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk.

Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online-abonnement en deze kennistoets maken. Van de onderstaande twintig vragen over vier artikelen in dit augustusnummer kunt u online een selectie van vijftien vragen beantwoorden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations