Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 34–36 | Cite as

Tandarts bij defensie

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk
  • 11 Downloads

Samenvatting

Tandarts-endodontoloog Bart van den Heuvel koos voor een militaire carrière en is commandant Defensie Tandheelkundige Dienst. Een werkomgeving die buiten de Zorgverzekeringswet valt en waarbij het medisch beroepsgeheim onder strikte voorwaarden ondergeschikt is aan de informatieverstrekking aan de commandant of lijnmanager over de dental fitness van degenen voor wiens uitzending die verantwoordelijk is. Maar ook een werkomgeving waarin de tandheelkundige dienst zichzelf echt moet bewijzen. ‘De organisatie is logischerwijs niet op ons gericht.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations