Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 22–23 | Cite as

Out of the box (30)

Dat bleek nog mooi(er) te kunnen!

  • Laura Voogt
OriginalPaper
  • 20 Downloads

Samenvatting

Een vrouw wordt met een esthetische wens door de tandarts verwezen. De 21 is endodontisch behandeld en cervicaal flink verkleurd. De verkleuring schemert door de composietfacing heen. Gingiva kleurt rondom de 21 paars. De meegezonden röntgenfoto toont apicaal geen bijzonderheden. Haar wens: zij wil graag verbetering van de kleur in en rondom de 21 en verbetering van de symmetrie. Zij kijkt je verwachtingsvol aan … Wat zou je behandelvoorstel zijn?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Laura Voogt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations