Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 4–7 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 14 Downloads

Samenvatting

Donderdag 7 juni organiseerde de NWVT haar congres ‘Dentista Universale’ in Utrecht. Het congres richtte zich op de bevlogen, veelzijdige tandarts/algemeen practicus als hoofdaannemer en regisseur in de mondzorg en bleek een leerzame (namiddag) bijeenkomst. Een kleine greep uit het gebodene:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations