Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 3–3 | Cite as

Waar zijn we eigenlijk mee bezig?

  • Hans van Pelt
Redactioneel
  • 106 Downloads

Samenvatting

We hebben in ons land te maken met een tekort aan tandartsen – mede doordat de import van Spaanse en Griekse collega’s stagneert.

We hebben in ons land te maken met een tekort aan tandartsen – mede doordat de import van Spaanse en Griekse collega’s stagneert. Recentelijk is dan ook de dringende oproep gedaan om meer tandartsen te gaan opleiden.

Bij buluitreikingen hoor ik heel vaak dat net afgestudeerden zich willen gaan richten op de esthetische tandheelkunde. In toespraken tot onze kersverse beroepsgenoten wordt dan vaak de retorische vraag gesteld of er ook niet-esthetische tandheelkunde bestaat. Het gebit is immers van nature functioneel mooi. De vorm van elk element is in de loop der miljoenen jaren geëvolueerd en zo aangepast aan de functie die het gebit heeft.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw wisten we al dat de lichting tandartsen die in de zeventiger jaren was opgeleid (360 per jaar) 40 jaar later (nu dus) met pensioen zou gaan. De gedachte was toen dat de preventieve tandheelkunde in die jaren zijn vruchten af zou werpen en er meer gave gebitten behouden zouden blijven waardoor minder conserverende behandelingen nodig zouden zijn. Dus werden meer mondhygiënisten en later preventie-assistenten opgeleid om een evenwichtiger aanbod in de mondzorg te laten ontstaan.

Dat er ook een vergrijzing en zelfs een dubbele vergrijzing zou ontstaan werd natuurlijk wel verwacht, maar wat dat precies voor consequenties zou hebben voor de opleidingen in de mondzorg is tot op de dag van vandaag (nog) niet uitgekristalliseerd. Niet bij de overheid, en ook niet bij de opleidingen.

In een recente TED Talk spreekt prosthodontist Anas Aloum zijn zorgen uit over de ontwikkelingen in de tandheelkunde wereldwijd: ‘I care about my profession and what I see happening to patients all over the world. This is to record, it’s going down hill in the next 5 years. (…) Where do we draw the line between being providers of oral health care and becoming Panderers to Narcissism.’

Handlangers van het narcisme. Zover moeten we het niet laten komen. Hoe? We zouden elke afgestudeerde tandarts, als compensatie voor de ontvangen studiefinanciering en gratis OV, kunnen verplichten om gedurende een aantal jaren 1 dag in de week tandheelkundige zorg te bieden in een verzorgingshuis, een verpleeghuis of een andere zorginstelling waar men behoefte heeft aan functiebehoud en esthetiek niet (meer) de eerste zorg is.

En Zorgverzekeraars Nederland zou preventie beter moeten honoreren en stimuleren door restitutie van premie om overconsumptie (‘het potje opmaken’) af te remmen.

Het gaat om ‘omdenken’ in plaats van meer van hetzelfde, denk ik. Maar ik geef mijn mening graag voor een betere. Natuurlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hans van Pelt
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations