Tandartspraktijk

, Volume 32, Issue 11, pp 44–49 | Cite as

Sedatie kan angstige patiënt over de streep trekken voor behandeling

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk

Sedatie van patiëntenmet ernstige tandartsangst is niet onomstreden,maar kan patiënten wel helpen een behandeling te ondergaan die ze zonder dit steuntje in de rug niet aandurven. Tijl van den Berg is op ditmoment de enige in Nederland die deze behandeling aanbiedt. Hij is inmiddels door het Engelse opleidingsinstituut bevoegd omanderen hierin op te leiden.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations