Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 6, pp 24–25 | Cite as

Hoe combineer jij het moederschap met je baan als assistent?

  • Maria de Vries
De mening van de assistent
  • 2 Downloads

Samenvatting

Wanneer je moeder wordt is dit één van de grootste veranderingen in je leven. In veel gevallen gaat een assistente die moeder is geworden minder uren werken. Ervaar jij dit als positief of zijn hier nadelen aan verbonden? Wat vindt jouw collega van de combinatie werk en moederschap.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations