Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 6, pp 5–5 | Cite as

Afscheid

  • Maria de Vries
Editorial
  • 7 Downloads

Samenvatting

Met enige weemoed schrijf ik deze laatste editorial voor Standby. Na 32 jaar komt er een einde aan de uitgave van Standby in deze vorm.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations