Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 5–5 | Cite as

Is jullie praktijk klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming?

  • Maria de Vries
Editorial
  • 80 Downloads

Samenvatting

Op 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is het gevolg van een Europees besluit.

Op 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is het gevolg van een Europees besluit. Wat betekent dit voor de mondzorgpraktijk ? Wat moet je regelen? De AVG stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Er zijn voorbeelden te over waarbij onze persoonsgegevens ongewild op straat liggen. Gehackte sites, inbraak bij internetbankieren et cetera. Jaren geleden werd ik gebeld door een dame die mij je iets wilde verkopen. De dame in kwestie wist mij te vertellen dat ik twee kinderen had in de leeftijd van 8-12 jaar. Dit ging mij echt te ver. Je privégegevens liggen letterlijk op straat.

Mondzorgpraktijken moeten straks kunnen aantonen dat zij aan de nieuwe wetgeving voldoen en dat zij hebben nagedacht over hun privacybeleid binnen de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld een privacyreglement opstellen. De KNMT en ANT biedt haar leden ondersteuning aan. Informatie en een regelhulp kun je ook vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg Als je het stappenplan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens doorloopt, kom je erachter dat je een register van verwerkingsactiviteiten moet opstellen. Realiseer je dat het implementeren tijd en capaciteit kost om je voor te bereiden op de nieuwe Europese privacyregels. De AVG brengt nieuwe verplichtingen mee die waarschijnlijk veel impact hebben op de manier waarop jullie nu persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan online beveiligingssystemen; zorgmail is hier een voorbeeld van. Op deze wijze kun je persoonsgegevens op een beveiligde manier per e-mail versturen.

Het internet is niet meer weg te denken uit onze praktijk en maatschappij. Het gevolg is dat we aan steeds meer regelgeving gebonden zijn. Maar een ieder wil graag dat er op een veilige manier met zijn of haar gegevens wordt omgegaan.

Met vriendelijke groet,

Maria de Vries

Hoofdredacteur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations