Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 41, Issue 1, pp 5–21 | Cite as

Waarom duurt burn-out zo lang?

 • Sonja van ZwedenEmail author
Artikelen

Samenvatting

In dit artikel wordt een biopsychologische theorie van burn-out gepresenteerd en kritisch vergeleken met de op dit moment dominante, niet door evidentie onderbouwde, psychologische visie. Enkele relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden besproken en de wetenschappelijke onderbouwing van de biopsychologische theorie wordt samengevat. Tot slot worden acht potentiële mechanismen toegelicht die zouden kunnen verklaren waarom burn-out zo lang duurt.

Literatuur

 1. Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (2001). Werk maken van arbeidsgeschiktheid. Den Haag: Ministerie SZW.Google Scholar
 2. Bruin, P. de (2013). De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek en behandeling van stress-gerelateerde klachten. Onderzoeksrapportage Sociale Geneeskunde, Arbeid en Gezondheid. Amsterdam: NSPOH.Google Scholar
 3. Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (2001). Leidraad aanpak verzuim om psychische redenen. Den Haag: Ministerie SZW/Ministerie VWS.Google Scholar
 4. Dam, A. van, Keijzers G., Eling, P. & Becker, E. (2014). Burn-out. Cognitieve problemen, stress en vermoeidheid. De Psycholoog, 7, 10–19.Google Scholar
 5. Flach, P.A. (2014). Sick leave management beyond return to work. Academisch proefschrift. Groningen: RUG.Google Scholar
 6. Geurts, S.A.E. (2011). ‘In time-out of office’. Over herstel van werk en werkstress. Inaugurele rede. Nijmegen: Radboud Universiteit.Google Scholar
 7. Hamming, C. (2014). Onderbouwing en effectiviteit van CSR-stresscoaching. Whitepaper. Meerkerk: CSR-centrum.Google Scholar
 8. Houdenhove, B. van (2004). Moe in tijden van stress. Tielt: Lannoo.Google Scholar
 9. Houdenhove, B. van (2005). In wankel evenwicht. Tielt: Lannoo.Google Scholar
 10. Meijman Th.F. (1989). Mentale belasting en werkstress. Assen/Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
 11. Meijman, Th.F. (2004). Wees blij dat je moe wordt. Over vermoeidheid, arbeidsbelasting en herstel. Congres Prioriteit, maart 2014.Google Scholar
 12. Meijman, Th.F. & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. In P.J.D. Drenth, H. Thierry &, C.J. de Wolff (Ed.), Handbook of work and organizational psychology (2nd ed., pp. 5–33). Hove: Psychology Press.Google Scholar
 13. Oosterholt, B.G., Linden, D.van der, Maes, J.H.R., Verbraak, M.J.P.M. & Kompier, M.A.J. (2012). Burned out cognition - cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 38, 358–369.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Sluiter, J.K. (1999). How about work demands, recovery, and health? Neuroendocrine field study during and after work. Academisch proefschrift. Amsterdam: AMC/UvA.Google Scholar
 15. Sluiter, J.K. & Frings-Dresen, M.H.W. (2009). Herstel als maat voor werkvermogen? Dossier vermoeidheid in de arbeidssituatie. De Psycholoog, 2009, 2, 73–81.Google Scholar
 16. Sluiter, J.K., Croon, E.M. de, Meijman, T.F. & Frings-Dresen, M.H.W. (2003). Need for recovery from workrelated fatigue and its role in the development and prediction of subjective health complaints. Occupational and environmental Medicine, 60, 62–70.CrossRefGoogle Scholar
 17. Sonnenschein, M. (2007). Sick with Burnout. Akademisch Proefschrift, Universiteit Utrecht. Utrecht: Enschede Gildeprint.Google Scholar
 18. Sonnentag, S. & Fritz, C. (2014). Recovery from job stress: the-stressor-detachment model as an integrative framework. Journal of Organizational Behavior. Online publicatie april 2014.Google Scholar
 19. Veldhoven, M.J.P.M. van & Sluiter, J.K. (2010). Herstelmogelijkheden en gezondheid op het werk. Gedrag en Organisatie, 23, 275–295.Google Scholar
 20. Verschuren, C.M. e.a. (2011). Eén lijn in de eerste lijn. Multidisciplinaire richtlijn voor overspanning en burn-out voor eerstelijns professionals. Amsterdam: LVE/NHG/NV AB.Google Scholar
 21. Walker, M.P. & Helm, E. van der (2009). Overnight therapy? The role of sleep in emotional brain processing. Psychological Bulletin, 135, 731–748PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Zweden, S.E. van (1997). Van oververmoeid naar overspannen. Diagnostiek en behandeling van het chronisch stress syndroom. Meerkerk: CSR-centrum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.burn-out, te AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations