Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 38, Issue 4, pp 310–326 | Cite as

Een bijzondere casus: twee seksuele pijnproblemen bij één cliënt

 • J. J. DRENTH
Article

Over seksuele pijnklachten (dyspareunie) bij mannen is weinig literatuur te vinden en dit geldt zeker ook voor de dominantie van psychosomatische elementen in de etiologie ervan. De hier beschreven casus is bijzonder omdat de cliënt last had van twee van elkaar te onderscheiden typen genitale pijn: ten eerste pijn in de eikel van de penis, ontstaan na een periode waarin de voorhuid problematisch nauw was, en ten tweede pijn bij ejaculatie, gecombineerd met een aantal andere onderbuikspijnklachten die vallen binnen het ‘chronic pelvic pain syndrome’. Aan de hand van de verschillende klachten wordt een aantal aspecten van de etiologie van deze beide pijnproblemen uitgediept. Ik hoop de lezer met deze bijzondere casus te enthousiasmeren voor het psychosomatisch gedachtegoed, dat in de laatste jaren een comeback lijkt te beleven.

Literatuur

 1. Abse, S. (2009). Sexual dread and the therapist’s desire. In Chr. Clulow (Ed.),Sex, attachment and couple psychotherapy. Londen: Karnak.Google Scholar
 2. Anderson, R.U., Wise, D., Sawyer, T., & Chan, C.A. (2005). Integration of myofascial trigger point release and paradoxical relaxation training treatment of chronic pelvic pain in men.Journal of Urology, 174, 155–160.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Anderson, R.U., Wise, D., Sawyer, T., & Chan, C.A. (2006). Sexual dysfunction in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: improvement after trigger point release and paradoxical relaxation training.Journal of Urology, 176, 1534–1539.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Clemens, J.Q., Nadler, R.B., Schaeffer, A.J., Belani, J., Albaugh, J., & Bushman, W. (2000). Biofeedback, pelvic floor re-education, and bladder training for male chronic pelvic pain syndrome.Urology, 56, 951–955.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Craen, W. van, & Pieters, G. (1988). De pijnlijke penis: een gedragstherapie met een hypnotherapeutische procedure als glijmiddel.Gedragstherapie, 21, 257–273.Google Scholar
 6. Drenth, J. (1979). De voorhuid als verklikker. In J. Drenth &W. Bezemer (red.),Seks als probleem. Haarlem: Holland.Google Scholar
 7. Drenth, J. (1991). The tight foreskin: a psychosomatic phenomenon.Sexual and Marital Therapy, 6, 297–306.CrossRefGoogle Scholar
 8. Drenth, J. (1998). De voorhuid; fimosis, smegma en circumcisie.Tijdschrift voor Seksuologie, 22, 99–105.Google Scholar
 9. Drenth, J. J. (2009).Tasten in het duister.Tijdschrift voor Seksuologie, 33, 189–198.Google Scholar
 10. Duyvis, D. J., Rientsma, M.C., & Beunderman, R. (1996). Als het nauw luistert. Fabels en feiten over de voorhuid.Tijdschrift voor Seksuologie, 20, 377–385.Google Scholar
 11. Fall, M., Baranowski, A.P., Elneil, S., Engeler, D., Hughes, J., Messelink, E.J., Oberpenning, F., Williams, A.C. de C. (2010).Guidelines on chronic pelvic pain. Arnhem: European Association of Urology.Google Scholar
 12. Houtveen, J. (2009).De dokter kan niets vinden. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 13. Levie, L.H. (1971).Sexiatrie. Leiden: Stafleu.Google Scholar
 14. Lunsen, R.H.W. van, & Ramakers, M.J. (2002). The hyperactive pelvic floor syndrome (HPFS).Acta Endoscopica, 32, 275–285.CrossRefGoogle Scholar
 15. Morin, J. (1999).Anal pleasure and health. San Francisco: Down there press.Google Scholar
 16. Parks, T. (2010).Teach us to sit still. Londen: Harvill Secker. (Vertaling:Leer ons stil te zitten. Amsterdam: Arbeiderspers, 2011).Google Scholar
 17. Pitts, M., Ferris, J., Smith, A., Shelley, J., & Richters, J. (2008). Prevalence and correlates of three types of pelvic pain in a nationally representative sample of Australian men.Journal of Sexual Medicine, 5, 1223–1229.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Sank, L.J. (1998).Traumatic masturbatory syndrome.Journal of Sex and Marital Therapy, 2, 37–42.Google Scholar
 19. Schover, L.R. (1990). Psychological factors in men with genital pain.Cleveland Clinic Journal of Medicine, 57, 697–700.PubMedGoogle Scholar
 20. Schwartz J. (2007). Attachment and sexuality. What does our clinical experience tells us. In K. White & J. Schwartz (Eds.),Sexuality and attachment in clinical practice. Londen: Karnak.Google Scholar
 21. Sharpe, R., & Meyer, V. (1973). Modification of ‘cognitive sexual pain’ by the spouse under supervision.Behavior Therapy, 4, 285–287.CrossRefGoogle Scholar
 22. Smith, K.B., Pukall, C.B., Tripp, D.A., & Curtis Nickel, J. (2007). Sexual and relationship functioning in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and their partners.Archives of Sexual Behavior, 36, 301–311.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. Tripp, D.A., Curtis Nickel, J., & Katz, L. (2011).A feasibility trial of a cognitive-behavioural symptom management program for chronic pelvic pain for men with refractory chronic prostatitis/cronic pelvic pain syndrome.Canadian Urological Association Journal, in druk.Google Scholar
 24. Wise, D., & Anderson, R. (2010).A headache in the pelvis. Occidental, CA: National Center for Pelvic Pain Research.Google Scholar
 25. Yavaşçaoğlu, I., Oktay, B., Sims¸ek, Ü., & Özyurt, M. (1999). Role of ejaculation in the treatment of chronic non-bacterial prostatitis.International Journal of Urology, 6, 130–134.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • J. J. DRENTH
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations