Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 38, Issue 4, pp 277–290 | Cite as

Met regelmaat ontregeld

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor jonge veteranen
 • M. HOSPERS
 • A. HAFKENSCHEID
Article

Ruim twaalf jaar geleden begon het Sinai Centrum met het behandelen van ‘jonge veteranen’: voormalige militairen die vanaf 1979 (burgeroorlog in Libanon) uitgezonden werden in het kader van VNof NATO-interventies. De implementatie van dit behandelprogramma was verre van gemakkelijk en had ingrijpende gevolgen voor de instelling: splitsingen binnen behandelteams, een snel oplopend ziekteverzuim en vertrek van behandelpersoneel, een ambivalente directie en een zeer moeizame samenwerking met de veteranen. In dit artikel beschrijven we de negatieve factoren die niet voorzien werden bij het aantrekken van deze moeilijke doelgroep. We beschrijven tevens hoe de moeilijkheden werden overwonnen, waardoor uiteindelijk een succesvol behandelprogramma voor jonge veteranen en hun gezinsleden tot stand werd gebracht.

Literatuur

 1. Hafkenscheid, A. (2005). Het (on)gewone in de diagnostiek en de behandeling van oorlogsslachtoffers.Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 185–204.CrossRefGoogle Scholar
 2. Hafkenscheid, A. (2006). Antitherapeutische effecten van het weggepoetste daderschap bij slachtoffers.Cogiscope, 1, 30–39.Google Scholar
 3. Hayes, S.C., Strosahl, K.D., &Wilson, K.G. (1999).Acceptance and commitment therapy. New York: Guilford Press.Google Scholar
 4. Hutsebaut, J., Bales,D., Kavelaars, M., Gerwen, J. van, Busschbach, J. van, & Verheul, R. (2011). Implementatie van een behandelmodel voor persoonlijkheidsgestoorde adolescenten. Successen, mislukkingen en aanbevelingen.Tijdschrift voor Psychotherapie, 37, 162– 176.CrossRefGoogle Scholar
 5. Idzerda-de Groot,D., & Cazemier, B. (2011). De bejegening van veteranen met dienstgerelateerde danwel uitzendgerelateerde klachten.Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 49, 320–334.Google Scholar
 6. Jonge, M. de, Veeninga, A.T., Hout, M. van den, & Hafkenscheid, A. (2007). Als slachtoffers ook daders zijn.Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 62, 383–392.Google Scholar
 7. Rietveld,N. (2009).De gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van vredesmissies. Oisterwijk: Boxpress.Google Scholar
 8. Rosenberg, E. (2007). Kwetsbaar uur voor veteranen en overlevenden.NRC Handelsblad, 4 mei 2007.Google Scholar
 9. Veeninga, A. (2004). Podium: averechtse angst voor veteranen.De Kareoler, 10, 8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • M. HOSPERS
  • 1
 • A. HAFKENSCHEID
  • 2
 1. 1.Sinai Centrum, polikliniek AmersfoortAmersfoortThe Netherlands
 2. 2.Joodse geestelijke gezondheidszorgSinai CentrumAmstelveenThe Netherlands

Personalised recommendations