Advertisement

Podosophia

, Volume 27, Issue 1, pp 35–35 | Cite as

Erratum bij: ‘Effectiviteit van full-contactzolen voor drukverdeling bij diabetespatiënten met neuropathie bij specifieke activiteiten’

  • Maureen LimpensEmail author
Erratum
  • 46 Downloads

Erratum bij:

Podosophia (2018) 26:38–41,

 https://doi.org/10.1007/s12481-018-0179-8

In het artikel ‘Effectiviteit van full-contactzolen voor drukverdeling bij diabetespatiënten met neuropathie bij specifieke activiteiten’ (Podosophia, maart 2018, Volume 26, issue 1, pp. 38–41) is onvoldoende duidelijk dat het een samenvatting betreft van het artikel ‘Effectiveness of total contact orthosis for plantar pressure redistribution in neuropathic diabetic patients during different walking activities’, van M. Nouman, W. Leelasamran en S. Chatpun, dat is gepubliceerd in Foot Ankle International 2017;38(8):901–8. ( https://doi.org/10.1177/1071100717704427).

De redactie betreurt deze onduidelijkheid en biedt hiervoor haar excuses aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations