Advertisement

Podosophia

pp 1–5 | Cite as

Onderzoek van heup- en liesklachten in de (sport)podotherapie

 • Ingrid T. J. A. JanssenEmail author
In de herhaling

Samenvatting

In de (sport)podotherapeutische praktijk presenteren zich regelmatig patiënten met klachten in de liesregio. Deze klachten kunnen voortkomen uit het heupgewricht zelf, maar ook de biomechanica van de onderste extremiteit als geheel kan een rol spelen bij het ontstaan ervan. Daarnaast kunnen anatomische afwijkingen en interne aandoeningen oorzaak zijn van de klachten. Als de biomechanica van de onderste extremiteit de oorsprong is van de klachten, kan de (sport)podotherapeut een positieve bijdrage leveren. In dit artikel schenken we aandacht aan heupklachten die relevant zijn voor de (sport)podotherapeutische praktijk en aan de anatomie en het functieonderzoek van het heupgewricht, om te komen tot betere diagnostiek en begeleiding van de patiënt, en zo nodig adequaat te kunnen terug- of doorverwijzen.

Trefwoorden

heuponderzoek anatomie van de heup specifieke heuptests validiteit heuptests 

Literatuur

 1. 1.
  Nugteren J van, Winkel D. Onderzoek en behandeling van de heup. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Fidoe S. Composition of the hipbone. https://teachmeanatomy.info/pelvis/bones/hip-bone/. Geraadpleegd op: 23 aug 2018.Google Scholar
 3. 3.
  Bruckner P, Kahn K. Clinical sports medicin. McGraw-Hill: North Ride Australia; 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Perry J, Burnfield JM. Gait analysis. Thorofare: SLACK incorporated; 2010.Google Scholar
 5. 5.
  Morelli V, Weaver V. Groin injuries and groin pain in athletes: part 1. Prim Care. 2005;32(1):163–83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Ekstrand J, Gillquist J. The avoidability of soccer injuries. Int J Sports Med. 1983;4(02):124–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Tyler TF, Nicholas SJ, Campbell RJ, McHugh MP. The association of hip strength and flexibility with the incidence of adductor muscle strains in professional ice hockey players. Am J Sports Med. 2001;29(2):124–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Hölmich P, Uhrskou P, Ulnits L, Kanstrup IL, Nielsen MB, Bjerg AM, Krogsgaard K. Effectiveness of active physical training as treatment for long-standing adductor-related groin pain in athletes: randomised trial. Lancet. 1999;353(9151):439–43.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Röling MA, Mathijssen NMC, Bloem RM. Femoro-acetabulaire impingement. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A4898.Google Scholar
 10. 10.
  Kampshoff CS, Peter WFH, Doormaal MCM van, Knoop J, Meerhoff GA, Vliet Vlieland TPM. KNGF richtlijn Artrose heup-knie. Amersfoort: KNGF; 2016.Google Scholar
 11. 11.
  Solomonow‐Avnon D, Wolf A, Herman A, Rozen N, Haim A. Reduction of frontal‐plane hip joint reaction force via medio‐lateral foot center of pressure manipulation: a pilot study. J Orthop Res. 2015;33(2):261–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Folbert EC, Hegeman JA, Vermeer M, Reqtuijt EM, Velde D van der, Duijs HJ ten, et al. Improved 1‑year mortality in elderly patients with a hip fracture following integrated orthogeriatric treatment. Osteoporos Int. 2017;28(1):269–77.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Glenister R, Sandeep S. Anatomy, bony pelvis and lower limb, hip. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526019/. Geraadpleegd op: 8 nov 2018.Google Scholar
 14. 14.
  Vleeming A, Winkel D, Meijer OG. Anatomie in vivo. Utrecht, Antwerpen: Bohn Scheltema en Holkema; 1984.Google Scholar
 15. 15.
  Nugteren K van, Winkel D. Onderzoek en behandeling van het bekken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.Google Scholar
 16. 16.
  Casartelli NC, Brunner R, Maffiuletti NA, Bizzini M, Leunig M, Pfirrmann CW, Sutter R. The FADIR test accuracy for screening cam and pincer morphology in youth ice hockey players. J Sci Med Sport. 2018;21(2):134–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Shanmugaraj A, Shell JR, Horner NS, Duong A, Simunovic N, Uchida S, Ayeni OR. How useful is the flexion-adduction-internal rotation test for diagnosing femoroacetabular impingement: a systematic review. Clin J Sport Med. 2018. Epub ahead of print.Google Scholar
 18. 18.
  Philippon MJ, Stubbs AJ, Schenker ML, Maxwell RB, Ganz R, Leunig M. Arthroscopic management of femoroacetabular impingement: osteoplasty technique and literature review. Am J Sports Med. 2007;35(9):1571–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Profysic sportpodotherapieEindhovenNederland

Personalised recommendations