Advertisement

Podosophia

, Volume 27, Issue 1, pp 17–20 | Cite as

Drukmetingen in de praktijk

 • Bas MeijerEmail author
Drukmetingen
 • 13 Downloads

Samenvatting

De ontwikkelingen binnen de voetzorg volgen elkaar in een rap tempo op. Waar men 10 jaar geleden kon kiezen uit één of twee drukmeetsystemen, zien we dat zich nu tientallen bedrijven bezighouden met drukmeettechnologie. Enerzijds biedt dit veel mogelijkheden, anderzijds brengt dit ook risico’s met zich mee. In dit artikel wordt ingegaan op welke soort drukmeetsystemen er bestaan, uit welk type sensoren deze opgebouwd zijn, maar ook op welk moment we voor welk systeem moeten kiezen.

Trefwoorden

drukmeting insole drukmeting drukmeetplaat drukmeetanalyse drukmeetsensoren 

Literatuur

 1. 1.
  Hutchins S, Bowker P, Geary N, Richards J. The biomechanics and clinical efficacy of footwear adapted with rocker profiles-evidence in the literature. Foot (Edinb). 2009;19(3):165–70.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Chapman JD, Preece S, Braunstein B, Höhne A, Nester CJ, Brueggemann P, et al. Effect of rocker shoe design features on forefoot plantar pressures in people with and without diabetes. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2013;28(6):679–85.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Owings TM, Woerner JL, Frampton JD, Cavanagh PR, Botek G. Custom therapeutic insoles based on both foot shape and plantar pressure measurement provide enhanced pressure relief. Diabetes Care. 2008;31(5):839–44.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Fysica/Druk – Wikibooks [Internet]. Beschikbaar via: https://nl.wikibooks.org/wiki/Fysica/Druk. Geraadpleegd op 14 november 2018.
 5. 5.
  Armstrong DG, Peters EJG, Athanasiou KA, Lavery LA. Is there a critical level of plantar foot pressure to identify patients at risk for neuropathic foot ulceration? J Foot Ankle Surg. 1998;37(4):303–7.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Owings TM, Apelqvist J, Stenström A, Becker M, Bus SA, Kalpen A, et al. Plantar pressures in diabetic patients with foot ulcers which have remained healed. Diabet Med. 2009;26(11):1141–6.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Baldoli I, Maselli M, Cecchi F, Laschi C. Development and characterization of a multilayer matrix textile sensor for interface pressure measurements. [Paper]. Smart Mater Struct. 2017;26(10):104011.  https://doi.org/10.1088/1361-665x/aa644e.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Arts MLJ, Haart M de, Waaijman R, Dahmen R, Berendsen H, Nollet F, et al. Data-driven directions for effective footwear provision for the high-risk diabetic foot. Diabet Med. 2015;32(6):790–7.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Guldemond NA, Leffers P, Sanders AP, Schaper NC, Nieman F, Walenkamp GHIM. Daily-life activities and in-shoe forefoot plantar pressure in patients with diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2007;77(2):203–9.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Rozema A, Ulbrecht JS, Rammer SE, Cavanagh PR. In-shoe plantar pressures during activities of daily living: Implications for therapeutic footwear design. Foot Ankle Int. 1996;17(6):352–9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Voetencentrum WenderHengeloNederland

Personalised recommendations