Advertisement

Podosophia

, Volume 26, Issue 4, pp 134–139 | Cite as

De persoon centraal?! Een tweestrijd tussen richtlijnen en wensen van de cliënt

 • Anke M. WijlensEmail author
 • Maarten M. C. van Dreumel
Casus
 • 13 Downloads

Samenvatting

Persoonsgericht werken vraagt vaardigheden van de cliënt, de behandelaar en de omgeving. Het zorgt voor een tweestrijd, aangezien persoonsgericht werken vaak niet overeenkomt met de zorg zoals wordt vormgegeven in een richtlijn. In deze casus kiezen we ervoor om de zorg op maat te leveren. We weken af van standaardbehandelingen en richtlijnen. Dit was mogelijk door goede afspraken, één communicatieplatform en het van tevoren organiseren van zorg. Het resulteerde in zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt met een succesvol eindresultaat.

Trefwoorden

persoonsgerichte zorg diabetes richtlijnen transmurale zorg samenwerken 

Literatuur

 1. 1.
  Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AJ, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.Google Scholar
 2. 2.
  Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten en Provoet. Zorgmodule diabetische voetulcera 2014. https://www.podotherapie.nl/files/professional/informatiemateriaal/zorgmodule-preventie-diabetische-voetulcera-2014.pdf. Geraadpleegd op: 16 okt 2018.Google Scholar
 3. 3.
  NVI richtlijn diabetische voet. 2017. https://richtlijnendatabase.nl/nieuws/richtlijn_diabetische_voet_beschikbaar.html. Geraadpleegd op: 16 okt 2018.
 4. 4.
  Peters EJ, Lipsky BA, Aragón-Sánchez J, Boyko EJ, Diggle M, Embil JM, et al. Interventions in the management of infection in the foot in diabetes: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. 2016;32(Suppl. 1):145–53.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Kooy A. Diabetes mellitus; diagnostiek, complicaties en behandeling. Houten: Prelum Uitgevers; 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Brownrigg JRW, Hinchliffe RJ, Apelqvist J, Boyko EJ, Fitridge R, Mills JL, et al. Effectiveness of bedside investigations to diagnose peripheral artery disease among people with diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. 2016;32(Suppl. 1):119–27.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Anke M. Wijlens
  • 1
  Email author
 • Maarten M. C. van Dreumel
  • 1
 1. 1.Podotherapie BottendaalNijmegenNederland

Personalised recommendations